Najwazniejsze publikacje naukowe

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. J. Malicki, M. Litoborski, M. Bogusz-Czerniewicz, A. Świeżewski. Cost-effectiveness of the modifications in the quality assurance system in radiotherapy in the example of in-vivo dosimetry. Phys Med 2009;25(4);201-206
 2. M. Bogusz-Czerniewicz, A. Świeżewski, J. Malicki. The influence of legislative changes on quality and costs in radiotherapy. Rep Pract Oncol Radiother 2008;13(6):282-8
 3. F. Guedea, M. Ventura, A. Polo, J. Skowronek, J. Malicki, W. Bulski, G. Zwierzchowski, J. Torrecilla, P. Bilbao, J. Borras. Patterns of care for brachytherapy in Europe (PC BE) in Spain and Poland: Comparative results. Rep Pract Oncol Radiother 2007;12(1):39-45
 4.  T. Piotrowski, K. Adamska, J. Malicki. Effect of scattered radiation in the total body irradiation technique: evaluation of the spoiler and wall dose component in the depthdose distribution, Nukleonika 2007;52(4):1-6
 5.   J. Kaźmierska, J. Malicki. Application of the Naive Bayesian Classifier to optimize treatment decisions, Radiother Oncol 2007;86:211-6
 6. T. Piotrowski, J. Malicki. The rotary dual technique for total skin irradiation in the treatment of mycosis fungoides - a description of the applied method Rep Pract Oncol Radiother 2006;11(1):29-37
 7. T. Piotrowski, M. Matecka - Nowak, P. Milecki. Prediction of radiation pneumonitis: dose-volume histogram analysis in 62 patients with non-small cell lung cancer after three-dimensional conformal radiotherapy. Neoplasma 2005;52:56-62
 8. J. Wachowiak, J. Malicki, G. Kosicka, A. Skrobała. The efficacy and reliability of lung protection during total body irradiation of patients with disseminated maglignancies. Neoplasma 2005;52(4):325-9 
 9.  J. Malicki. A Career pathway for Radiation therapists. Does it really exist?: In regard to Kresl et al.Int J Rad Oncol Biol Phys 2005;62(1):292-3
 10. T. Piotrowski, J. Kierzkowski, M. Popielarz, M. Mumot. Generation of predetermined isodose inclination with the use of a motor driven wedge filter. Rep Pract Oncol Radiother 2005;10(2):77-82
 11. A. Roszak, E. Cikowska - Wożniak, J. Skowronek. Brachyterapia nowotworów ginekologicznych metodą pulsacyjną (Pulsed Dose Rate)- opismetody i zastosowanie kliniczne. Gin Pol 2005;76(8):661-70
 12. J. Malicki, M. Bogusz – Osawa. EMPIRION - European Masters Program in Radiation Sciences for Oncology - Propozycja uzupełniających studiów magisterskich dla studentów i absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Elektroradiologia. Piel Pol 2005;20(2):477-9
 13. A. Roszak, Z. Cybulski, A. Grabiec, Z. Talaga. Urinary tract infections in patients with malignant neoplasms of the genitourinary system Rep Pract Oncol Radiother 2005;10(1):23-6
 14. T. Piotrowski, J. Skowronek, A. Chicheł. Brachterapia HDR nowotworów skóry - doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii Wsp Onkol 2005;8:347-54


 1. G. Zwierzchowski, M. Mocna (fizyka), M. Dymnicka, J. Skowronek Algorytmy genetyczne i wieloobiektowa optymalizacja w planowanu leczenia w brachyterapii gruczołu krokowego
  Zesz Nauk WCO 2008;5(S1):57 Konferencja "Jakość leczenia onkologicznego", Poznań, 5-7.11.2008
  Typ publikacji: polski referat zjazdowy
 2. M. Mocna (fizyka), G. Zwierzchowski
  Dosimetric verification of the dose calculation algorithms in real time prostate brachytherapy
  Rep Pract Oncol Radiother 2008;13(6):277-81
  Typ publikacji: polski artykuł w czasopiśmie
 3. M. Mocna (fizyka), G. Zwierzchowski
  Which optimization algorithm gives the best dose distribution during real-time prostate brachytherapy?
  Zesz Nauk WCO 2008;5(S2):16 Forum Młodych Naukowców, Poznań, 5.11.2008
  Typ publikacji: polski referat zjazdowy
 4. D. Radoła (elektroradiologia), K. Tokłowicz, A. Musielak (elektroradiologia), K. Olejniczak (elektroradiologia)
  The main challenges for radiation technicians in the process of radiotherapy
  Radiother Oncol 2008;88(S2):488 ESTRO 27, Goeteborg 14-18.09.2008
  Typ publikacji: zagraniczne wystąpienie plakatowe
 5. D. Radoła (elektroradiologia), K. Tokłowicz, A. Musielak (elektroradiologia), K. Olejniczak(elektroradiologia)
  Problemy i wyzwania dla technika radioterapii podczas leczenia dzieci
  materiały zjazdowe ESTRO Dzień Polski, Goeteborg 14.09.2008
  Typ publikacji: zagraniczny referat zjazdowy
 6. B. Bąk (elektroradiologia), E. Adamiak, M. Żmijewska-Tomczak, T. Bajon
  Określenie czynników predykcyjnych, wpływających na częstość powtórnej symulacji i obliczania rozkładu dawek w trakcie radioterapii obszaru głowy i szyi
  Zesz Nauk WCO 2008;5(S1):163 Konferencja "Jakość leczenia onkologicznego", Poznań, 5-7.11.2008
  Typ publikacji: polski referat zjazdowy
 7. O. Zając, A. Spychała, P. Foltyn (pielęgniarstwo), D. Murawa
  Ocena jakości życia pacjentów z kolostomią leczonych z powodu raka jelita grubego
  Nowiny Lekarskie 2007;S1(76):192 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań,12-15.09.2007
  Typ publikacji: polskie wystąpienie plakatowe