Informacje o kierowniku jednostki

Prof. dr hab. Julian Malicki, Zakład Elektroradiologii

  1. Wykształcenie:
a)      tytuł profesora – 2009 r.
b)     stopień doktora habilitowanego – temat pracy naukowej, rok uzyskania tytułu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II. „Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całego ciała przed transplantacją szpiku kostnego”, 1999 r.
c)      stopień doktora - wydział, nazwa uczelni, temat pracy, rok uzyskania tytułu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. „Model rozkładów dawek elektromagnetycznego promieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym”, 1992 r.
d)     stopień magistra
specjalność: fizyka techniczna
- wydział – Matematyczno - Fizyczny
- nazwa uczelni – Politechnika Śląska w Gliwicach
- rok ukończenia – 1985 r.
specjalność: prawo
- wydział - Prawa i Administracji
- nazwa uczelni – Uniwersytet Śląski w Katowicach
- rok ukończenia – 1994 r.
 
  1. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje
-       kierownik Katerdy i Zakładu Elektroradiologii od 2004 r.
-       Redaktor Naczelny czasopisma Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii od 2004 r.,
-       Redaktor Naczelny czasopisma Reports of Practical Oncology and
-       Radiotherapy od 1996 r., 
-       Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii od 1995 r.,
-       Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii od 1990 r.,
-       fizyk medyczny Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach w latach 1985-1990
 
  1. Główne zainteresowania badawcze
- oddziaływanie promieniowania jonizującego z obiektem biologicznym,
- metody weryfikacji napromieniania przy pomocy dozymetrii in vivo i technik obrazowania czasie rzeczywistym,
- napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego,
- standaryzacja procedur w radioterapii w Unii Europejskiej,
- procedury audytu klinicznego w radioterapii w Unii Europejskiej,
- wpływ nowych technologii w radioterapii na koszty procedur.
 
4. Udział w Towarzystwach Naukowych
- członek Rady Naukowej Instytutu Problemów Jądrowych Otwock-Świerk
- członek Komisji Radioterapii Komitetu Fizyki Medycznej i Radiobiologii
- wiceprezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
- członek European Society of Therapeutic Radiology and Oncology
- członek American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
- członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
- członek Agder Academy of Science and Letters