Przydatne adresy

 

Organizacje studenckie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego - RUSS
Przewodnicząca - Weronika Pelczar
D.S. „Medyk”, pok. 018
ul. Rokietnicka 4
tel. 061 658 42 75
fax. 061 658 42 81

www.ump.edu.pl/samorzad


Studenckie Towarzystwo Naukowe - STN
Przewodniczący Zarządu - Maciej Laskowski
D.S. „Eskulap”, pok. 27
ul. Przybyszewskiego 39
tel./ fax. (061) 658 44 19
www.stn.ump.edu.pl


Gazeta Studencka „Puls UM”
Redaktor Naczelna – Aleksandra Suchecka
D.S. „Eskulap”, pok. 3
ul. Przybyszewskiego 39
tel./ fax.(061) 658 44 35
www.pulsum.ump.edu.pl


Chór Uniwersytetu Medycznego
Prezes - Justyna Chełmińska
D.S. „Eskulap”, pok. 26
ul. Przybyszewskiego 39
tel. (061) 658 44 30
www.chor.ump.edu.pl


Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny - IFMSA - Oddział Poznań
Prezydent Oddziału - Angelika Kuczmarska
D.S. „Aspirynka”, pok. 2
ul. Rokietnicka 6
www.ifmsa.ump.edu.pl
sequoia.um.poznan.pl


Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej - ASMR
Przewodnicząca - Anna Żądło
tel. 507 47 00 30
ul. Dąbrowskiego 79
tel. (061) 854 68 54


Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – PTSS
Prezes - Anna Łukanowska
ul. Bukowska 70 pok. A 407
tel. (061) 85 47 107
www.ptss.pl
poznan@ptss.pl

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - KU AZS
Prezes - Karol Buszkiewicz
V-ce Prezes - Michał Koatz
tel. kom. 691 744 733
D.S. "Aspirynka", pok. 03
ul. Rokietnicka 4
azs@op.pl


Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Młoda Farmacja
Przewodnicząca - Joanna Bączkowska
tel.697-497-478
D.S. „Aspirynka”, pok. 1
ul. Rokietnicka 6
www.mloda.farmacja.pl


American Student Government - ASG
Przewodniczący Michał Kulon
D.S. „Aspirynka”
ul. Rokietnicka 6


Zrzeszenie Studentów Polskich
med.of.pl