WYKAZ OPIEKUNÓW STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne:

 I rok mgr Bartosz Bąk
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00 / 757
e-mail: bartoszbak@ump.edu.pl / bartosz.bak@wco.pl

 

II rok dr Ewa Wierzchosławska
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: ewierzchoslawska@ump.edu.pl

 

III rok dr Grzegorz Zwierzchowski
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: grzegorzzwierzchowski@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Stacjonarne:

 

I rok mgr Piotr Olejnik
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: piotrolejnik@ump.edu.pl

 

II rok mgr Lucyna Kasprzyk
Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail: lucynakasprzyk@ump.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia

Niestacjonarne:

I rok dr Agnieszka Skrobała

Katedra i Zakład Elektroradiologii
tel. (61) 885-07-00
e-mail:askrobala@ump.edu.pl, agnieszka.skrobala@wco.pl

 

II rok dr hab. Jan Olszewski
Zakład Bioniki i Bioimpedancji
tel. (61) 854-67-84
e-mail: jolszewski@ump.edu.pl