Program studiów

Elektroradiologia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (Licencjackie) 


I rok ER

II rok ER

III rok ER

 

Legendy do planów Podział na grupy
I rok I rok
II rok II rok
III rok III rok

 

 

 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (Magisterskie)

I SUM ER

II SUM ER

 

Legendy do planów Podział na grupy
I SUM I SUM
II SUM II SUM